ADRES 

SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...
                                              
DUSZPASTERZ MISJI
 
DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE 

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ "FAMILIAE".

INTENCJE

ZABAWY PARAFIALNE

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA 

GRUPY MODLITEWNE:
Wspólnota Modlitewna  "Przystań"

 • Spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19:00 w salce Misji w Aachen przy Vaalser Str. 3 
 • Adoracja i Msza Święta III piątek miesiące godz. 17:30 w Aachen

Dzieci Maryi
______________________________

Przynależność do grupy modlitewnej "Dzieci Maryi" zobowiązuje do naśladowania Maryi w Jej cnotach, pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu,   rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika.

Grupa posiada swój sztandar Maryjny, przy którym czuwa podczas świąt ku czci Matki Bożej, a także podczas innych uroczystości roku kościelnego reprezentując naszą Misję również poza parafią. Oprócz wymiaru modlitewnego grupa organizuje wspólne wycieczki i przyjacielskie spotkania.

Spotkania formacyjne po wcześniejszym ogłoszeniu terminu

Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chcą służyć Niepokalanej!


Koło Przyjaciół Radia Maryja
 • Msza Święta ze szczególnym udziałem Koła w każdą IV niedzielę miesiącia o godz. 16:00 w Aachen. Po Mszy Świętej możliwość złożenia ofiary na rzecz TV Trwam i Radia Maryja.

 • Formacyjno – organizacyjne spotkanie członków w piątek po Mszy Świętej w „Białym Domku” w Aachen (po wcześniejszym ogłoszeniu)

 • Informacji udziela: Tadeusz Rauhut 02408 / 92 60 43Koło  Żywego Różańca
ŻYWY RÓŻANIEC

przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą.

Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz", dziesięć „Zdrowaś Maryjo" i jedno „Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec.

Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

Schemat odmawiania  różańca
I Róża

Schemat odmawiania  różańca
 II Róża

Schemat odmawiania  różańca
 III Róża


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:


- w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,


- Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),


- Ofiarowania Pańskiego (2 II),


- Zwiastowania NMP (25 III),


- Zmartwychwstania Pańskiego 


- Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),


- w święto Królowej Różańca świętego (7 X),


- oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 • Tajemnica Radosna  (Poniedziałek i Sobota)

 • 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
  3. Narodzenie Pana Jezusa.
  4. Ofiarowanie Jezusa w  świątyni.
  5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
   
 • Tajemnica Światła  (Czwartek)
  6. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
  7. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
  8. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
  9. Przemienienie na górze Tabor.
  10. Ustanowienie Eucharystii.
 • Tajemnica Bolesna  (Wtorek i Piątek)

 • 11. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
  12. Biczowanie.
  13. Ukoronowanie koroną z cierni.
  14. Dźwiganie krzaża przez Pana Jezusa.
  15. Śmierć na krzyżu.
 • Tajemnica Chwalebna (Środa i Niedziela)

 • 16. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  17. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
  18. Zesłanie Ducha Świętego.
  19. Wniebowzięcie Maryi.
  20. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.