ADRES 

SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...
                                              
DUSZPASTERZ MISJI
 
DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE 

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ "FAMILIAE".

INTENCJE

ZABAWY PARAFIALNE

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA 

GRUPY MODLITEWNE:
Wspólnota Modlitewna  "Przystań"

Kontakt:: www.przystan.de

W drugi wtorek m-ca o godz. 20:00 oraz w trzecią niedzielę m-ca, o godz. 16:00. Msza św., ze szczególnym udziałem Grupy Modlitewnej "Przystań"

Dzieci Maryi
______________________________

Terminy spotkań podane będą podczas ogłoszeń parafialnych w kościele St. Marien i wywieszane na tablicy ogłoszeń. Opiekunką grupy i jedną z założycielek jest pani Dorota Rendchen  (tel.: 0241/ 512 439).

Przynależność do grupy modlitewnej "Dzieci Maryi" zobowiązuje do naśladowania Maryi w Jej cnotach, pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu,   rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika.

Grupa posiada swój sztandar Maryjny, przy którym czuwa podczas świąt ku czci Matki Bożej, a także podczas innych uroczystości roku kościelnego reprezentując naszą Misję również poza parafią. Oprócz wymiaru modlitewnego grupa organizuje wspólne wycieczki i przyjacielskie spotkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chcą służyć Niepokalanej!

Koło Przyjaciół Radia Maryja

W każdy trzeci piątek m-ca o godz. 17:15 w kościeleSt. Marien w Aachen modlitwa różańcowa w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, RM i TV "Trwam". Każda ostatnia niedziela m-ca o godz. 16:00 Msza św. w powyższych intencjach. Dary serca na działalność RM zbierane są po liturgii.Terminy spotkań, które otwarte są dla wszystkich podawane są podczas ogłoszeń parafialnych i w programach RM. 

Informacji udziela: Tadeusz Rauhut 02408 / 92 60 43

Koło  Żywego Różańca
ŻYWY RÓŻANIEC

przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu = Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą.

Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz", dziesięć „Zdrowaś Maryjo" i jedno „Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec.

Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

Schemat odmawiania  różańca
I Róża

Schemat odmawiania  różańca
 II Róża

Schemat odmawiania  różańca
 III Róża


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:


- w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,


- Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),


- Ofiarowania Pańskiego (2 II),


- Zwiastowania NMP (25 III),


- Zmartwychwstania Pańskiego 


- Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),


- w święto Królowej Różańca świętego (7 X),


- oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2016 rok:

Listopad
Ogólna:
Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

Grudzień
Ogólna:
Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.


TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 • Tajemnica Radosna  (Poniedziałek i Sobota)

 • 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
  3. Narodzenie Pana Jezusa.
  4. Ofiarowanie Jezusa w  świątyni.
  5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
   
 • Tajemnica Światła  (Czwartek)
  6. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
  7. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
  8. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
  9. Przemienienie na górze Tabor.
  10. Ustanowienie Eucharystii.
 • Tajemnica Bolesna  (Wtorek i Piątek)

 • 11. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
  12. Biczowanie.
  13. Ukoronowanie koroną z cierni.
  14. Dźwiganie krzaża przez Pana Jezusa.
  15. Śmierć na krzyżu.
 • Tajemnica Chwalebna (Środa i Niedziela)

 • 16. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  17. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
  18. Zesłanie Ducha Świętego.
  19. Wniebowzięcie Maryi.
  20. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.