ADRES
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...
 
DUSZPASTERZ MISJI
DOKUMENTY
GRUPY MODLITEWNE
CHOR "KANTYLENA"
ZESPOŁ WOKALNO-INSTR. 
"FAMILIAE".
INTENCJE
ZABAWY PARAFIALNE
GRILL
PIELGRZYMKI
RADA DUSZPASTERSKA
Spis dokumentów potrzebnych do sakramentów i sakramentalii
(proszę kliknąć na poszczególne tematy aby dowiedzieć się więcej) Chrzest

Osoby pragnące ochrzcić dziecko (lub osobę dorosłą) powinny 
przygotować następujące dokumenty:
- metrykę urodzenia osoby chrzczonej,
- dane personalne rodzicow chrzestnych (imiona, nazwiska, 
daty i miejsca urodzenia oraz adresy, a jesli są z Polski, to
zaświadczenie z lokalnej parafii o tym, ze są praktykującymi 
katolikami i mogą być chrzestnymi), 
- świadectwo ślubu rodziców. 
- kandydaci na chrzestnych sami muszą być bierzmowani. 
Dokumenty te nalezy dostarczyc do Biura PMK na co 
najmniej 14 dni przed planowanym Chrztem.
Chrztow udziela sie w pierwsza niedziele miesiaca podczas
lub po Mszy św. w terminie uzgodnionym z rodzicami.

do góry
Pierwsza Komunia

Przygotowaniem do Pierwszej Komunii zajmuje się ks. Bogdan Renusz SChr.
Odbywa się ono od września do maja następnego roku podczas katechez 
w soboty w Aachen i w środy w Düren. Osoby pragnace zgłosic dziecko 
do przedkomunijnej katechezy muszą wczesniej zadbać, by dziecko 
umiało co najmniej odmówic pacierz (Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i 
Skład Apostolski). Dzieci powinny miec 7-9 lat. 
Zgłoszen można dokonać telefonicznie lub osobiście w biurze Misji. 

do góry
Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany w naszej parafii jest co 3 lata przez 
jednego z polskich biskupow.  Informacja o tym dostępna jest na rok 
przed planowanym Bierzmowaniem u księdza. 
Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się na spotkaniach co tydzień 
przez cały rok. 
Aby przystąpić do Bierzmowania należy złożyć w Biurze Parafii najpóźniej 
na dwa miesiące przed planowaną uroczystoscią: 
a) świadectwo Chrztu 
b) dane personalne świadka Bierzmowania 
    (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres). 

do góry
Małżeństwo

Aby zawrzeć Sakrament Małżenstwa, należy złożyc na co najmniej 
3 miesiące przed planowaną uroczystoscią następujące dokumenty:
1. Swiadectwa Chrztu obojga narzeczonych( ważne do pół roku ) 
2. Dokument o zawarciu małżenstwa z Urzędu Stanu Cywilnego 
3. Swiadectwo ostatniej ukończonej klasy katechezy lub ukończenia 
    kursu przedmałżenskiego. 
4. Dane personalne (imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz 
    adresy) świadkow, ktorzy są praktykujacymi katolikami.

do góry
Pożegnanie zmarłych - pogrzeb

Istnieje możliwość odprawienia obrzędów pogrzebowych w języku polskim. 
Zamiar tego, należy zgłosic w Instytucie Pogrzebowym i w biurze PMK.

do góry