ADRES
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...
DUSZPASTERZ MISJI
DOKUMENTY
GRUPY MODLITEWNE
CHOR "KANTYLENA"
ZESPOŁ WOKALNO-INSTR. 
"FAMILIAE".
INTENCJE
ZABAWY PARAFIALNE
GRILL
PIELGRZYMKI
RADA DUSZPASTERSKA
Polska Misja Katolicka (Biuro i Salka parafialna) 

Vaalser Str. 1-3  52064 Aachen
       Tel.: 0241 / 40 45 76
       Fax: 0241 / 88 74 64 56
    polnischemission.buero-ac@t-online.de
 

Kościół parafialny St. Marien (Marienplatz / Aureliusstrasse)
                         (na przeciw Dworca Kolejowego)
 

Proboszcz PMK
Ks. Bogdan Renusz SChr. 

Tel.: 0241 / 94 37 77 61
Fax: 0241 / 91 28 98 75

E-Mail: kontakt@pmk-aachen.de

Biuro czynne jest : 
we wtorki biuro jest nieczynne
w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 09:00 do 12:00 
w czwartki w godz. od 15:00 do 18:00