Ojcze  Nasz
Pozdrowienie Anielskie
Skład  Apostolski
10 przykazań Bożych
5 przykazań kościelnych
Główne prawdy wiary 
7 sakramentów Swiętych
Warunki dobrej spowiedzi
7 grzechów głównych
4 cnoty główne
Anioł Pański
Módlmy się
Siedem sakramentów świętych

1) Chrzest 
2) Bierzmowanie
3) Najświętszy Sakrament
4) Pokuta
5) Namaszczenie Chorych
6) Kapłaństwo
7) Małżeństwo