Ojcze  Nasz
Pozdrowienie Anielskie
Skład  Apostolski
10 przykazań Bożych
5 przykazań kościelnych
Główne prawdy wiary 
7 sakramentów Swiętych
Warunki dobrej spowiedzi
7 grzechów głównych
4 cnoty główne
Anioł Pański
Módlmy się
Siedem grzechów głównych

1) pycha,
2) chciwość,
3) nieczystość,
4) zazdrość
5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
6) gniew
7) lenistwo