Ojcze  Nasz
Pozdrowienie Anielskie
Skład  Apostolski
10 przykazań Bożych
5 przykazań kościelnych
Główne prawdy wiary 
7 sakramentów Swiętych
Warunki dobrej spowiedzi
7 grzechów głównych
4 cnoty główne
Anioł Pański
Módlmy się
Pięć przykazań kościelnych

1) Ustanowione przez Kosciół dni święte święcić.
2) W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
3) Posty nakazane zachowywać.
4) Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie
    wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.
5) W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.